Новини Компанії

Спеціалістами компанії «Софт-Рейтинг Консалт», було виконано контрактний обсяг робіт і послуг для АТ «Грузинська залізниця» в період з вересня 2015 до травня 2017 року включно.

Обсяг проекту, використані технології та інші показники.
Система корпоративного управління:
 • управління бюджетом
 • управління стратегічними показниками компанії
Аналітичні системи:
 • консолідація інформації
 • моніторинг
 • аналітика
 • ключові показники ефективності
 • ризики.
Управління фінансами:
 • бюджетування
 • консолідація
 • бухгалтерський і податковий облік
 • облік основних засобів
 • контроль бюджету
 • контроль і облік витрат.
Оперативний контроль витрат:
 • контроль і розподіл витрат
 • управлінський облік і оперативне управління ліквідністю
Управління ремонтами і послуги:
 • капітальні та планові ремонти
 • закупівлі
 • собівартість
 • бухгалтерський облік
Управління взаємовідносинами з постачальниками і управління матеріальними потоками:
 • централізоване планування потреби в матеріалах
 • організація закупівлі ТМЦ
Управління взаємовідносинами з клієнтами та розрахунки:
 • розрахунок замовлень на поставку товарів і послуг, (крім вантажоперевезень і пасажирських перевезень)
Управління персоналом:
 • ведення оргструктури
 • адміністрування
 • ведення даних по персоналу
 • управління заробітною платою
Рішення та технології SAP, які були використані в проекті:
 • SAP Business Suite (SAP Simple Finance for HANA, CO, SD, LAM, PM, HR, Payroll)
 • SAP Business Objects BI Suite
 • SAP Business Planning and Consolidation
 • SAP Profit and Cost Management
 • SAP S/4HANA on Premise 1511
 • SAP HANA.
 • SAP Solution Manager 7.2
Кількість користувачів більше 500.
Замовник також отримував додаткову підтримку з боку SAP SE в формі:
 • Enterprise Support
 • S/4HANA Customer Care
 • Regional Implementation Group
 • Premium Support
Спільна фотографія сторін проекту. Представники АТ «Грузинська залізниця», SAP SE та члени спільної проектної групи у складі представників Замовника та спеціалістів «Софт-Рейтинг Консалт».


Компанія «Софт-Рейтинг Консалт» у березні-квітні 2017 року виконала комплекс робіт і послуг для переведення програмних рішень Банкнотно-монетного двору Національного банку України на сучасні технологічні платформи, розроблені європейською компанією SAP SE (Німеччина). Зокрема, оновлення існуючої корпоративної інформаційної системи (КІС) до версії SAP ERP 6.0 ЕНР8 та міграцію cистеми на СУБД SAP HANA.
 
З метою оновлення корпоративної інформаційної системи до версії SAP ERP 6.0 ЕНР8 спеціалістами «Софт-Рейтинг Консалт» було вивчено ландшафт та проаналізовано користувацькі налаштування. В подальшому проаналізовано варіанти оновлення та узгоджено з керівництвом БМД НБУ відповідний план дій і виконано роботи з вдосконалення та адаптації системних складових КІС.
 
З метою міграції на СУБД SAP HANA в БМД НБУ було розроблено план міграції системного ландшафту цілком та виконано роботи з вдосконалення та адаптації системи.
 
Модернізація ІТ-інфраструктури дозволить спростити та пришвидшити ділові операції, оптимізувати ресурси і знизити сукупну вартість володіння.
 
National Bank of Ukraine is transferring its systems to the next-generation platform SAP HANA
АТ «Грузинська залізниця» 2013 року почала системний пошук можливих рішень типових для багатьох державних підприємств проблем, пов'язаних з архаїчністю технологій обробки інформації, використанням даних з багатьох джерел і з історично сформованої «клаптикової автоматизації». Велика кількість об'єктів експлуатації (зокрема, мостів - 1422, тунелів - 32, пасажирських вокзалів - 22 та навантажувальних станцій - 114), персоналу (близько 12 тис.), відсутність сучасних інструментів фінансової аналітики, бюджетування, а також неповна автоматизація виробничих бізнес-процесів роблять це завдання дуже складним.

Для того, щоб стати частиною сучасних транспортних коридорів, що зв'язують Європу й Азію, які отримали назву Сучасний Шовковий Шлях, потрібні були радикальні і рішучі кроки з реінжинірингу організаційної структури і бізнес-процесів, корінному оновленню, зміні і впровадженню сучасних інформаційних технологій, що забезпечують повний, достовірний інформаційний супровід бізнес-процесів АТ «Грузинська залізниця» в реальному масштабі часу, а також аналітику всіх сфер її діяльності.

2014 року, за результатами науково-технічного аудиту була розроблена і затверджена стратегія розвитку інформаційних технологій, орієнтована на стратегію розвитку бізнесу. У ході реалізації ІТ-стратегії АТ «Грузинська залізниця» придбала ліцензії на використання програмного забезпечення компанії SAP AG (SAP Business Suite, SAP Business Objects BI Suite, SAP Planning and Consolidation Management (BPC), SAP Profit and Cost Management (PCM), SAP S/4HANA и SAP HANA).

У 2015 році над дизайном та впровадженням комплексної інформаційної системи працювали спеціалісти компанії «Софт-Рейтинг Консалт», партнера компанії SAP в Україні і Грузії з 20-річним стажем. Крім того, до проекту залучалась компанія Orianda Solutions AG (Швейцарія). Всього в проекті було задіяно більше 30-ти консультантів.

В проектну команду АТ «Грузинська залізниця» входило більше 100 власників бізнес-процесів, аналітиків та ІТ-фахівців.
Керівництво АТ «Грузинська залізниця» 23 жовтня 2015 провело стартові збори з учасниками проекту і оголосило бізнес-результати, яких очікує від його реалізації.


У проектні завдання входить автоматизація наступних бізнес-процесів і функціональних сфер:
 • Планування та контроль виконання бюджету
 • Бухгалтерський і податковий облік
 • Контролінг і управління прибутковістю
 • Формування консолідованої фінансової звітності
 • Казначейство
 • Управління матеріальними потоками, закупівлі
 • Збут
 • Технічне обслуговування та ремонти обладнання
 • Управління персоналом та розрахунок заробітної плати
 • Бізнес-аналітика
Особливістю проекту є реалізація технологій SAP, які принципово відрізняються від тих, які раніше SAP пропонував як стандарт для впровадження. Йдеться про обробку даних в технології «in-memory», яка здійснює можливість одночасної роботи в режимі реального часу на одній інформаційній платформі SAP HANA сотень і тисяч різних бізнес-користувачів, як рядових, що виконують завдання з управління бізнес-процесами, так і керівників та аналітиків, які отримують інформацію про стан бізнесу з багатьох джерел.

У проекті передбачене використання СУБД - SAP HANA, що дає можливість роботи бізнес-застосунків, що входять в SAP Business Suite і SAP Business Objects BI Suite на принципово новій платформі, а також вже реалізованого в 2015 році компанією SAP бізнес-застосунку для управління фінансами Simple Finance for HANA (входить в пакет бізнес-застосунків SAP S/4HANA).

Управління та підтримка працездатності в складних умовах експлуатації всіх численних об'єктів, управління персоналом і фінансами набуде проактивного та сучасного характеру, що дозволить відповідати вимогам споживачів щодо рівня логістичного сервісу провайдерів транспортного коридору Азія-Європа.

Компанія «Софт-Рейтинг Консалт» впевнена, що проектна команда фахівців України, Швейцарії та Грузії виконають всі проектні завдання якісно, в строк і в рамках бюджету.
У UniCredit Bank в січні 2014 успішно введено в продуктивну експлуатацію рішення з управління персоналом SAP HCM в т.ч.:
 • організаційний менеджмент (ОМ),
 • управління персоналом (РА),
 • управління часом (TM),
 • розрахунок зарплати (PY-payroll redesign).
Завдання з підготовки проекту, планування ресурсів, налаштувань системи, навчання кінцевих користувачів виконувала проектна група у складі фахівців компанії «Софт-Рейтинг Консалт» і представників банку. Фахівці компанії виконали також необхідні АВАР-розробки для формування звітів. Проект був виконаний за 12 місяців.
ПрАТ «Фуршет» успішно завершило проект з архівування даних в системі SAP ERP. Проектні роботи виконувались спільно проектною групою ПрАТ «Фуршет» та консультантами «Софт-Рейтинг Консалт». Реалізація проекту дозволила компанії Фуршет мінімізувати ріст бази даних SAP, оптимізувати використання наявних апаратних потужностей, покращити продуктивність роботи як SAP-системи так і працівників компанії.
« ПочатокПопередня1234НаступнаКінець »
Сторінка 1 з 4