SAP SRM

Функції та можливості

Рішення «Управління стосунками з постачальниками» спирається на потужну платформу SAP NetWeaver, яка знижує потребу компанії в індивідуальній інтеграції роздрібнених застосувань завдяки новим можливостям об`єднання та узгодження персоналу, інформації та процесів на усіх технологічних та організаційних рівнях. Платформа SAP NetWeaver полегшує взаємодію, гармоніює інформацію та забезпечує виконання всебічного аналізу даних. SAP SRM надає можливість контролювати весь цикл поставок від стратегічного планування до здійснення. За його допомогою можна вибудовувати сталі та корисні відносини з постачальниками на довгий термін. Висуваючи цілу низку удосконалень в області продуктивності, ця платформа дозволяє компаніям виконувати більше процесів у фоновому режимі, здійюснювати обмін більш великими та складними документами і автоматично архівувати усі операції, підтримуючи відповідність найвищим вимогам. Рішення «Управління стосунками з постачальниками», використовує усю міць інтеграційної платформи SAP NetWeaver, допомогає налагодити ефективну співпрацю підприємства та постачальників у межах наскрізних процесів постачання, які містять:

Стратегічне постачання та вибір джерел поставок
 • Розробка стратегії постачання. Рішення допомагає розробити надійні стратегії, які мають нові можливості та засоби для підсумовування попиту, аналізу серій продуктів, управління категоріями та контролю закупівель.
 • Аналіз видатків. Складення прозорої картини видатків та даних про поставки забезпечено за допомогою функцій відображення та гармонізації інформації про товари та постачальників, а також завдяки можливостям розподілу цієї інформації у внутрішніх системах, електронних каталогах та сховищах даних.
 • Вибір постачальників. Рішення сприяє зменшенню ризиків, пов`язаних із закупівлею, дозволяє покращити систему стеження за постачальниками та оцінити їх кращість за допомогою засобів створення електронного торгу та проведення вибору з можливістю попереднього вибору постачальників.
 • Управління угодами. Рішення дозволяє здійснювати контроль дотримання відповідності встановленим термінам та умовам, а також забезпечити спільне використання в межах підприємства вже існуючих контрактів для певних категорій продуктів.
 • Управління каталогами – рішення надає дії створення та управління уніфікованим каталогом для електронної торгівлі за допомогою засобів, що дозволяють імпортувати дані із зовнішніх джерел, супроводжувати послідовні схеми та індекси позицій для пришвидшення пошуку потрібних позицій.
Оперативне постачання
 • Самообслуговування співпрацівників – Рішення надає співпрацівникам можливість самостійно здійснювати закупівлю матеріалів за допомогою інструментів, що працюють через Web-інтерфейс, при цьому забезпечується дотримання настанов корпоративної політики в області закупівель.
 • Постачання, яке регулюється плануванням -- Завдяки інтеграції системи заготівлі та різних систем управління логістичною мережею, рішення допомогає оптимізувати та автоматизувати операції заготівлі матеріалів, що використовуються в основних бізнес-процесах.
 • Закупівля послуг -- Рішення забезпечує скорочення адміністративних витрат та витрат на обробку, пов`язаних з придбанням різних послуг, в тому числі консалтингових послуг та робіт за угодами.
Співпраця з постачальниками
 • Реєстрація постачальників -- Рішення надає закупівельникам доступ до корпоративної інформації, якою керують постачальники, що дозволяє оперативно приймати оптимальні рішення відносно вибору джерел поставки.
 • Спільна розробка замовлень -- Рішення дозволяє оптимізувати процес постачання шляхом надання постачальникам доступу до внутрішніх систем управління замовленнями.
 • Спільна розробка -- Рішення забезпечує скорочення циклів розробки продуктів за рахунок надання співпрацівникам різних компаній-партнерів можливості спільного використання необхідної інформації про продукти і проекти.
 • Спільне поповнення запасів – За допомогою рішення можно оптимізувати продуктивність логістичної мережі шляхом надання постачальникам доступу до даних про запаси клієнта, що дозволяє підтримувати їх необхідний рівень в межах процесу поповнення запасу, основаного на обробці особливих ситуацій.
 • Взаємодія з постачальниками -- Рішення забезпечує зв`язок з підприємствами -постачальниками різного масштабу та пропонує засоби для обміну документами на основі технології XML.